347/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. července 2002 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 127/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 6. dubna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU