332/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002

Částka: 120 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. července 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2002 Nabývá účinnosti: 24. července 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
332

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2002,
kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých
zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002        Vláda nařizuje podle § 40 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:

§ 1

        (1)  U zboží uvedeného v celním sazebníku1) v položkách 0207 11 - Nedělené, čerstvé nebo chlazené, 0207 12 - Nedělené, zmrazené, 0207 13 - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené (kromě podpoložky  0207 13 91 - Játra) a 0207 14 - Dělené maso a droby, zmrazené (kromě podpoložky 0207 14 91 - Játra), jehož objem dovozů překročil spouštěcí úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,2) se uplatní sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) nebo mezinárodní smlouvou3) zvýšená o 14,3.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU