326/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU