324/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. července 2002 Nabývá účinnosti: 19. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů
pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání        Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

Čl. I

        Vyhláška č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah
a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 vzor formuláře č. 1/3 zní:Příloha PDF (77 kB)


        2.  V příloze č. 2 "Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu" část II. zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU