321/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

ZÁKON
ze dne 29. května 2002,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlášení o uzavření manželství lze činit i před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU