321/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU