317/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. července 2002 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 18. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 263/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU