314/2002 Sb.Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
314

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

        Obce s  pověřeným obecním úřadem1) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.


§ 2

        (1)  Obce s  rozšířenou působností2) jsou stanoveny v  příloze č. 2 k tomuto zákonu.

        (2)  Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v  hlavním městě Praze. Obec Nýřany zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně.


§ 3

        Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
       a) správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
       b) správní obvody obcí s rozšířenou působností.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - Obce s pověřeným obecním úřadem
Příloha č. 2 - Obce s rozšířenou působností
Zavřít
MENU