274/2002 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
274

ZÁKON
ze dne 24. května 2002
o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu
dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

        (1)  Česká republika je oprávněna přijmout úvěr od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů ve výši 210 000 000 EUR, splatného ve lhůtě do 25 let ode dne podpisu smlouvy o úvěru.

        (2)  Projektem dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů se rozumí příprava, výstavba a kontrola těchto dálničních a silničních úseků:

   a) D5 - 0510/Ia Ejpovice - Černice
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU