257/2002 Sb.Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 481/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
257

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2002
o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů
pro výpočet přídavku na bydlení        Vláda nařizuje podle § 61 odst. 9 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:

§ 1

        Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

       a) I. kategorie - hlavní město Praha,
       b) II. kategorie - obec s více než 50 000 obyvateli,
       c) III. kategorie - obec s 5 000 až 50 000 obyvateli,
       d) IV. kategorie - obec s méně než 5 000 obyvateli.

Počet obyvatel obce se zjišťuje podle Statistického lexikonu obcí České republiky zpracovávaného Českým statistickým úřadem.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU