245/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. června 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 7. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 7. června 2002
o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře

§ 1


        Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

       a) daněk skvrnitý - daněk, daněla a daňče od 16.  srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
       b) jelen evropský - jelen, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
       c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
       d) jezevec lesní od 1. října do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 2  
§ 3 - Bližší podmínky provádění lovu
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU