243/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. června 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 31. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 215/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 6. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 31. května 2002,
kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 26 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, (dále jen "zákon") se zřetelem na znění § 5 odst. 5 zákona:

§ 1

        (1)  Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík") se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 1.

        (2)  Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 2.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.
Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživuPivo
Přírodní minerální vody
Nápoje z rostlinných výtažků (zejména šťávy, extrakty, výluhy a látky, které se získávají z přirozených rostlinných materiálů, čerstvých rostlin nebo sušených, či jinak upravených částí rostlin)
Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukrovinky a cukrářské výrobky1), 2)
Přírodní gumy a pryskyřice
Maso3)
Ryby, korýši a měkkýši3)
Masné výrobky a výrobky z ryb, korýšů nebo měkkýšů3)
Mléčné výrobky
Vejce3)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU