224/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. května 2002 Nabývá účinnosti: 15. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 22. května 2002,
kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 45 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:

§ 1

        Náklady spojenými s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou se rozumí kromě nákladů hrazených ze zdravotního pojištění též úhrada:

       a) poštovného za zasílání pozvánek na pravidelné očkování proti tuberkulóze a kontrolu jizev a na provedení tuberkulinového testu,1) za zasílání žádostí o předávání zdravotnické dokumentace a její předávání, včetně opakovaného zvaní na kalmetizaci,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4  
Zavřít
MENU