224/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. května 2002 Nabývá účinnosti: 15. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU