193/2002 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. dubna 2002

Částka: 080 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 22. května 2002 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 22. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU