193/2002 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. dubna 2002

Částka: 080 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 22. května 2002 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 22. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
193

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny

ze dne 9. května 2002


        Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatém Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vráceném prezidentem republiky dne 23. dubna 2002.


Klaus v. r.

MENU