179/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. května 2002 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 19. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU