172/2002 Sb.Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 9. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002
o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů,
které SSSR zřídil v jiných státech



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

        Tento zákon se vztahuje na občany České republiky, kteří jako českoslovenští občané byli odvlečeni do Svazu sovětských socialistických republik nebo do táborů, které měl Svaz sovětských socialistických republik zřízeny v jiných státech.


§ 2

        (1)  Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:

       a) byla odvlečena do Svazu sovětských socialistických republik nebo do táborů, které měl Svaz sovětských socialistických republik zřízeny v jiných státech,
       b) v době odvlečení byla občanem Československa,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU