161/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády

Částka: 066 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. dubna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 294/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 14. května 2004
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
161

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. dubna 2002,
kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí
předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády        Vláda nařizuje podle § 7 odst. 1 písm. s) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 450/2001 Sb.:

§ 1

        Výdaje, o nichž rozhoduje ve veřejném zájmu předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu nebo předseda vlády, mohou u každého z nich dosáhnout v rozpočtovém roce nejvýše částku 1 500 000 Kč.


§ 2

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr financí:
Ing. Rusnok v. r.

MENU