145/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2002 ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 060 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 12. března 2002 Nabývá účinnosti: 17. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
145

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky        Ústavní soud rozhodl dne 12. března 2002 v  plénu o návrhu Krajského soudu v  Ostravě na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené číslicí a interpunkčním znaménkem "48,"

takto:

        Ustanovení čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v  části vyjádřené číslicí a interpunkčním znaménkem "48," se zrušuje dnem uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů.


Odůvodnění

I.

        Ústavní soud obdržel dne 11. 10. 2001 návrh Krajského soudu v  Ostravě na zrušení čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v  části vyjádřené číslicí a interpunkčním znaménkem "48,".

        V  návrhu se uvádí, že Krajský soud v  Ostravě, senát 22 Ca, (dále jen "navrhovatel") projednává žalobu P. P. proti rozhodnutí Finančního ředitelství v  Ostravě, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru Finančního úřadu v  Českém Těšíně o doměření daně z  příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997. Žalobce prodal v  květnu 1997 veřejně neobchodovatelné cenné papíry se ztrátou cca 10 milionů Kč a správce daně posoudil tento případ jako uzavření obchodu mezi jinak spojenými osobami za účelem snížení základu daně podle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění zákona č. 210/1997 Sb. Navrhovatel má za to, že část čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb. vyjádřená číslicí a interpunkčním znaménkem "48," je v  rozporu s  čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), neboť má retroaktivní účinky.

. . .

Zavřít
MENU