141/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. března 2002 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. března 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů,
ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:

Čl. I

        V § 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, písmeno h) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU