118/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Částka: 051 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 22. března 2002 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 170/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. března 2002
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko


        Ministerstvo životního prostředí stanoví po projednání s dotčenými obcemi podle § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví zóny ochrany přírody (dále jen "zóny") na území Národního parku České Švýcarsko.1)


§ 2
Vymezení zón

        (1)  Mapové podklady v měřítku 1  :  10  000 (prvotní), na kterých jsou zóny, na něž se člení území Národního parku České Švýcarsko, zakresleny, jsou uloženy na Správě Národního parku České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě a v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 odst. 1 zákona). Mapy v měřítku 1  :  25 000 (odvozené) s vyznačením zón jsou uloženy na Ministerstvu životního prostředí v Praze a na obecních úřadech obcí, jejichž katastrální území zasahuje do Národního parku České Švýcarsko (Obecní úřad Hřensko, Obecní úřad Janov, Obecní úřad Růžová, Obecní úřad Srbská Kamenice, Obecní úřad Jetřichovice, Obecní úřad Chřibská, Obecní úřad Doubice, Městský úřad Krásná Lípa, Obecní úřad Staré Křečany).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení zón
§ 3 - Účinnost
Příloha - Zonace Národního parku České Švýcarsko
Zavřít
MENU