100/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. února 2002 Nabývá účinnosti: 22. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 118/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 31. března 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs68/2002 Sb.

100

VYHLÁŠKA
Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 7. února 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb.,
kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí,
kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány,
a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány
k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou        Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU