87/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. února 2002 Nabývá účinnosti: 13. března 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 28. února 2002
o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží


        Ministerstvo financí stanoví podle § 165 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

        (1)  Do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému lze, kromě ostatního zboží uvedeného v celním sazebníku,1) propustit zboží čísla a podpoložek

       a) 1701 - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistou sacharózu v pevném stavu,
       b) 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 - isoglukózu,
       c) 1702 90 99 - ostatní cukry, včetně invertního, ostatní,
       d) 2106 90 30 - sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, z isoglukózy,
       e) 2106 90 59 - sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, ostatní a
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU