83/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. února 2002 Nabývá účinnosti: 6. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 243/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 31. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 21. února 2002,
kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť,
pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami,
přípravky je obsahujícími a prekursory        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

        Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, (dále jen "seznam") je uveden v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť,pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona
Zavřít
MENU