83/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. února 2002 Nabývá účinnosti: 6. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 243/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 31. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU