69/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. února 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. února 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců
některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb., nařízení vlády č. 127/2000 Sb. a nařízení vlády č. 496/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)
Čl. III  
Zavřít
MENU