62/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU