59/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. února 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 13. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU