57/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. února 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 22. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 30. ledna 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb.,
o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis
kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů
řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.        Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:

Čl. I

        Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU