50/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 21. února 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 321/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 28. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU