48/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

        "(3)  Ústavní soud dále v plénu rozhoduje o návrzích na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy.".

        2.  V § 13 větě druhé se slova "podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a g) nebo h) Ústavy" nahrazují slovy "podle čl. 87 odst. 1 písm. a), g) a h) a čl. 87 odst. 2 Ústavy".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU