40/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Částka: 016 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. února 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. února 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


40

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. ledna 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb.,
kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy,
nakažlivé choroby a škůdce        Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:
Čl. I

        V nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb.


Příloha PDF (611 kB)


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Zavřít
MENU