30/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. ledna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 11. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 204/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 15. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. ledna 2002,
kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou
umístěny na plavidlech a označované značkou EHS        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 1 zákona:

§ 1

        Tato vyhláška stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech vnitrozemské, příbřežní a pobřežní plavby a které jsou označovány značkou EHS, (dále jen "nádrže").


§ 2

        (1)  Nádrže mohou být namísto úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS prvotního ověření, jejíž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud jsou ověřeny postupy stanovenými v příloze.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - I. OBECNÉ POSTUPY PRO OVĚŘOVÁNÍ NÁDRŽÍ II. OVĚŘOVACÍ LISTY III. VZOR OVĚŘOVACÍHO LISTU IV. VZOR TABULKY
Zavřít
MENU