8/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích

Částka: 004 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 11. ledna 2002 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 20. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
8

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky        Ústavní soud rozhodl dne 20. listopadu 2001 v  plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v  Kladně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích

takto:

        Ustanovení čl. I. Poplatek ze psů oddílu Ohlašovací povinnost odst. 1 části věty první znějící "ze všech psů v domácnosti chovaných" a odst. 2, čl. II. Poplatek za užívání veřejného prostranství oddílu Předmět poplatku odst. 1 části věty znějící "nebo jakékoliv užití bránící obecnému užívání" a odst. 4 části věty znějící "poplatník oznámil, že", oddílu Sazby poplatku odst. 1 písm. f), oddílu Oznamovací povinnost věty druhé a oddílu Splatnost poplatku odst. 1 části věty znějící "poplatník oznámil, že" se v  obecně závazné vyhlášce obce Plchov o místních poplatcích ze dne 28. 2. 2001 zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
. . .

Zavřít
MENU