188/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb.

Částka: 188 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 31. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
(uveřejněné v samostatné příloze částky 160/2002 Sb.)        Na straně 8600 ve sloupci Název katastrálního území v řádku CHOMUTOVICE U DOBŘEJOVIC ve sloupci Průměrná cena v Kč/m2 má místo "10,03" správně být "4,89".
MENU