188/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb.

Částka: 188 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 31. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU