168/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.

Částka: 168 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů        V části šedesáté deváté Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v čl. LXIX mají místo slov "v písmenu c)" správně být slova "v písmenu d)".
MENU