138/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na váhy s neautomatickou činností        V § 8 mají místo slov "Nařízení vlády č. 239/2000 Sb." správně být slova "Nařízení vlády č. 293/2000 Sb.".
MENU