68/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 100/2002 Sb.

Částka: 068 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 26. dubna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 26. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2002 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky
v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány,
a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány
k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou        V příloze č. 2 k vyhlášce č. 351/2001 Sb. na straně  2355 mají být u vv Peking v kolonce zvláštní volební okrsek místo slov "Čínská republika" správně uvedena slova "Čínská lidová republika".

MENU