62/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.

Částka: 062 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 17. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb


1.  v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a
2.  v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn, uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.        1.  V § 3 odst. 1 za textem písmene i) následující text nesprávně označený písmenem l) má být správně označen písmenem j).
        2.  Slova "ČÁST DESÁTÁ zrušena" na straně 1575 za částí devátou nemají být uvedena.
MENU