15/2002 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.

Částka: 067 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 24. dubna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 24. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

15

Ministerstvo práce a sociálních věcí
        

oznamuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění:

        
        V oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně č. 12/2002 Sb. (uveřejněném v částce 45/2002 Sb. na str. 2904 - 2905) došlo k chybě. Text pod bodem 6. nemá být uveden. Dosavadní body 7. až 12. mají být správně označeny jako body 6. až 11. V bodu 7. (nově bodu 6.) slova "(ze dne 1.  srpna 2001)" mají znít "(ze dne 5. února 2002)".

Zavřít
MENU