3/2002 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění

Částka: 003 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 10. ledna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


3

Ministerstvo financí

        

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 282/113 409/2001 ze dne 21.  prosince 2001, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění.

        

        Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

        

        Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Zavřít
MENU