12/2002 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. února 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. května 1998 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 14/2005 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
12

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 1998 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 9. listopadu 2001. Podle článku 16 dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické Federativní Republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 8. února 1991.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

OBCHODNÍ DOHODA
. . .

Zavřít
MENU