495/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 390/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
495

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2001,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků        Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

        Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen "ochranné prostředky"), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

§ 2

        Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

a)   běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha č. 1 - Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochraných prostředků
Příloha č. 2 - Jednotlivými ochranými prostředky jsou zejména:
Příloha č. 3 - Práce i činnosti, které vyžadují poskytování ochraných prostředků, jsou zejména:
Příloha č. 4 - Příklady druhu prací z hledika znečištění
Zavřít
MENU