480/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Částka: 174 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 534/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2001,
kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží
pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)        Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

        Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.


§ 2

        (1)  Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:
        a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Příloha č. 1 - Úvod k celnímu sazebníku
Příloha č. 1 - Přehled tříd a kapitol celního sazebníku
Příloha č. 1 - TŘÍDA I ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
Příloha č. 2 - Úvod k celním kvótám
Příloha č. 3 - Seznam rozvojových zemí
Příloha č. 4 - Seznam nejméně rozvinutých zemí
Příloha č. 5 - Seznam farmaceutických látek s uplatňovanými smluvními celními sazbami.
Příloha č. 6 - Seznam nezačleněných textilních výrobků
Zavřít
MENU