479/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Částka: 172 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
479

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 2 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se slova " , jeho části nebo plod po potratu1)" nahrazují slovy "nebo jeho části". Zároveň se text poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.


Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

MENU