468/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 171 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 14. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
468

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 14. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných
právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb. a vyhlášky č. 183/2001 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 a 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 1b) znějí:


"Výkon dohledu v soustavě státního zastupitelství

§ 1

        (1)  Výkon dohledu se zaměřuje zejména na dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a v činnosti státních zástupců, dodržování pokynů vyššího státního zastupitelství a vedoucích státních zástupců, na organizaci a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.

        (2)  V rámci dohledu je vyšší státní zastupitelství v rozsahu stanoveném zákonem zejména oprávněno:

       a) vyžadovat zvláštní zprávy o postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství,
       b) vyžadovat informace v jednotlivých věcech vyřizovaných nižším státním zastupitelstvím,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU