437/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 164 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
437

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. listopadu 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

        V nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb., nařízení vlády č. 132/1999 Sb., nařízení vlády č. 312/1999 Sb., nařízení vlády č. 163/2000 Sb. a nařízení vlády č. 430/2000 Sb., § 2 odstavec  1 zní:

        "(1)  Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:

Tarifní

stupeň

Minimální mzdový tarif

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1

33,90

5 700

2

35,10

5 900

3

36,90

6 200

4

39,30

6 600

5

41,70

7 000

6

44,60

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU