430/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
430

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 3. prosince 2001
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích


        Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

Předmět úpravy
        Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen "organizace").

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
§ 2

        V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
§ 3  
§ 4 - Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 5  
§ 6 - Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou
§ 7 - Zvláštní ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU