423/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 20. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
423

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. listopadu 2001,
kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů
a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí
a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti
přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody
k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní
(vyhláška o zdrojích a lázních)        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 písm. a) až h), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE
PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD


Způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
[§ 46 odst. 1 písm. a) zákona]

§ 1

        Způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dále jen "zdroj") vychází z určení druhu a typu minerální vody, peloidu nebo plynu ve zdroji, a to na základě posouzení zdroje z hlediska jeho fyzikálních vlastností, chemického složení a plnění mikrobiologických požadavků. Účelem hodnocení zdroje je zjištění a ověřování kvality a stability zdroje pro potřeby jeho osvědčení (§ 5 zákona), vydání povolení k využívání zdroje (§ 12 zákona) a využívání zdroje (§ 16 zákona).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
§ 1 - Způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod [§ 46 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodního léčivého zdroje k léčebným účelům a přírodní minerální vody k výrobě balených přírodních minerálních vod [§ 46 odst.  1 písm.  d) a e) zákona]
§ 5 - Povolené úpravy výtěžků přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod [§ 46 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 6 - Získávání, přeprava a skladování (akumulace) minerální vody, plynu a peloidu z přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody [§ 46 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 7 - Údaje vyznačované na obalu výtěžku z přírodního léčivého zdroje [§ 46 odst.  1 písm.  f) zákona]
ČÁST DRUHÁ - PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ
§ 8 - Požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní [§ 46 odst.  1 písm.  g) zákona]
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Náležitosti odborného posudku o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní [§ 46 odst.  1 písm.  h) zákona]
§ 14 - Náležitosti odborného posudku o využitelnosti klimatických podmínek k léčebným účelům [§ 46 odst.  1 písm.  d) zákona]
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU