419/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Částka: 157 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
419

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 20. listopadu 2001
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu        Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

        Tato vyhláška upravuje rozsah, strukturu a termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy Ministerstvu financí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.


§ 2

        (1)  Správci kapitol1) sestavují o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého rozpočtového roku návrh závěrečného účtu kapitoly a předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v   rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
Příloha č. 2 - Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných územními samosprávnými celky pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
Příloha č. 3 - Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
Zavřít
MENU