413/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 8. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
413

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 8. listopadu 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.        Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 5 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:

Čl. I

        V § 31 odst. 1 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Poloměr oblouku může být zmenšen až na 150 m při omezeném prostoru a zvlášť složitých místních podmínkách v zastavěném území, a to podle podmínek stanovených s přihlédnutím k této situaci ve stavebním povolení.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU