383/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 17. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU