329/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. září 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 31. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 18. září 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 545/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 31. srpna 2001,
kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. a) a d) zákona a se zřetelem na § 51 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví způsob zajištění dodávky plynu pro chráněné zákazníky v požadované kvalitě a podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu. Některé další podmínky připojení, dodávek plynu a měření odběru plynu pro chráněné zákazníky obsahuje zvláštní právní předpis.1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Kvalita dodávky plynu
§ 3 - Rozdělení chráněných zákazníků
§ 4 - Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU